Ot.prp. nr. 80 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 19 mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m.v.

Om lov om endringer i lov 19 mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget