Ot.prp. nr. 81 (2006-2006)

Lov om målenheter, måling og normaltid

Lov om målenheter, måling og normaltid

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget