Ot.prp. nr. 82 (1999-2000)

Om lov om elektronisk signatur

Om lov om elektronisk signatur

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget