Ot.prp. nr. 82 (2000-2001)

Om lov om endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

Om lov om endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget