Ot.prp. nr. 82 (2005-2006)

Om lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om ­burettslag (burettslagslova)

Om lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om ­burettslag (burettslagslova)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget