Ot.prp. nr. 88 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Om lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget