Ot.prp. nr. 9 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, mv)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, mv)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget