Ot.prp. nr. 90 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond

Om lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget