Ot.prp. nr. 94 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Les dokumentet

Om gratisprinsippet i grunnskolen

Følg proposisjonen på Stortinget