Ot.prp. nr. 97 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget