Overbygningsdokument for E39 Skei-Valsøya

Overbygningsdokumentet er en sammenstilling av de viktigste konklusjonene for KVU-ene om E39 Skei-Ålesund, E39 Ålesund-Bergsøya og E39 Bergsøya-Valsøya. I tillegg omfatter overbygningsdokumentet en mer helhetlig tilnærming til strekningen Skei-Valsøya enn det som har vært mulig i de enkelte KVU-ene.

Overbygningsdokumentet er en sammenstilling av de viktigste konklusjonene for KVU-ene om E39 Skei-Ålesund, E39 Ålesund-Bergsøya og E39 Bergsøya-Valsøya. I tillegg omfatter overbygningsdokumentet en mer helhetlig tilnærming til strekningen Skei-Valsøya enn det som har vært mulig i de enkelte KVU-ene.

Overbygningsdokumentet skal sammen med de tre KVU-ene danne grunnlag for
Regjeringens konklusjon om videre planlegging.

Les dokumentet her (pdf)