Pålegg om å endre omtale av studietilbud

Kunnskapsdepartementet ber Fiuni school of architecture + designs endre sin markedsføring av studietilbudet. Arkitektutdanningen til skolen omtales på skolens nettsider som ”tilsvarende universitet og vitenskaplige høyskoler hvor de tre innledende år – 6 semestre – leder til Bachelor of Art.”

Kunnskapsdepartementet ber Fiuni school of architecture + designs endre sin markedsføring av studietilbudet. Arkitektutdanningen til skolen omtales på skolens nettsider som ”tilsvarende universitet og vitenskaplige høyskoler hvor de tre innledende år – 6 semestre – leder til Bachelor of Art”.

Skolen blir bedt om å endre omtalen innen 31. juli  2008.

Lenke til brev til  Fiuni school of architecture + designs