Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i sammenlignende perspektiv

Rapporten ser på bakgrunnen for innføringen av modellen og redegjør for tidligere studier på området. Videre har forskerne sett nærmere på byene og fylkeskommunene som bruker parlamentarismemodellen.

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Universitetet i Nordland undersøkt parlamentarismemodellen i norske kommuner og fylkeskommuner.

Rapporten ser på bakgrunnen for innføringen av modellen og redegjør for tidligere studier på området. Videre har forskerne sett nærmere på byene og fylkeskommunene som bruker parlamentarismemodellen.

Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i sammenlignende perspektiv (pdf)