Pengestrømmer i frivillig sektor - Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi

Rapport 2012:7 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten "Pengestrømmer i frivillig sektor - Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi" (.pdf) 

Forfatter: Karl Henrik Sivesind

Det har vært en nedgang i antall lokale og regionale lag og foreninger fra omtrent 96 700 i 1997 til 81 100 i 2009. Tro- og livssyn har gått tilbake, mens idrettslag og grendelag og velforeninger har gått fram. Overføringer direkte fra det offentlige utgjør fremdeles bare 16-17 prosent av inntektene som i 1997. Den ekstra "frivillighetsmilliarden" som kompensasjon for spilleautomatforbudet har imidlertid endret inntektssammensetningen i noen organisasjonskategorier. Generelt er imidlertid lokallagene fortsatt bemerkelsesverdig flinke til å skaffe inntekter på egenhånd, enten det er gjennom dugnadsbaserte, inntektsbringende aktiviteter og arrangementer eller gjennom lotterier og innsamlinger. Dette er en viktig årsak til reell vekst i driftskostnader og betalt sysselsetting.