Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.05.2012