Høring - Tillegg til høringsnotat om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatser

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtte og tilskuddssatser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.05.2013

Kulturdepartementet viser til høringsbrev av 30. mars 2012 om høring av et utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, samt høringsbrev av 22. november samme år hvor ytterligere tre spørsmål ble drøftet.

Departementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag om endringer i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtte og tilskuddssatser.

Begrunnelse for kort høringsfrist (.pdf)