Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S Tillegg 4 (2010–2011)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011(Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettetfor 2011)

For budsjettåret 2011 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet for 2011)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget