Prop. 131 S (2010–2011)

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka – Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby – Momarken i Østfold

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka – Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby – Momarken i Østfold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget