Prop. 143 L (2010–2011)

Endringar i sjølova (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.)

Endringar i sjølova (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget