Prop. 145 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SAS AB – konvertible obligasjonslån

SAS AB – konvertible obligasjonslån

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget