Prop. 146 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012

Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget