Prop. 149 S (2011–2012)

Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget