Prop. 155 L (2012–2013)

Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget