Prop. 16 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget