Prop. 17 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget