Prop. 2 S (2009–2010)

Endringer i statsbudsjettet for 2009 under ­ Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke ekstraordinære utgifter som følge av ny influensa A (H1N1).

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

 

Følg proposisjonen på Stortinget