Prop. 201 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget