Prop. 204 L (2012–2013)

Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet)

Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget