Prop. 21 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget