Prop. 23 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2010 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget