Prop. 23 S (2011–2012)

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget