Prop. 24 S (2011–2012)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget