Proposisjoner til Stortinget

Prop. 25 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget