Prop. 27 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget