Prop. 31 S (2010–2011)

Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2010 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget