Prop. 32 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget