Prop. 34 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget