Prop. 35 S (2010–2011)

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget