Prop. 37 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget