Proposisjoner til Stortinget

Prop. 37 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget