Prop. 38 S (2010–2011)

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget