Prop. 40 S (2009–2010)

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget