Prop. 44 S (2009–2010)

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget