Prop. 46 S (2009-2010)

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget