Prop. 47 S (2009-2010)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget