Prop. 48 S (2009–2010)

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet for 2009 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget