Prop. 49 L (2012–2013)

Endringer i folketrygdloven

Endringer i folketrygdloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget