Prop. 57 L (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget