Prop. 59 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget