Prop. 59 L (2012–2013)

Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget