Prop. 62 L (2009–2010)

Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt)

Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget